Nawigacja

 •   Zapraszamy serdecznie Wszystkich na FESTYN RODZINNY pt." Sprawniejsi niż żołnierze", który odbędzie się 20 września br. na terenie naszej szkoły.

 • Wywiadówka

  Serdecznie zapraszamy Rodziców na pierwsze zebranie w tym roku szkolnym, które odbędzie się 15 września o godzinie 16.30

 • ROK SZKOLNY 2014/2015 rozpoczęty

  Witamy w szeregach społeczności szkolnej uczniów klasy pierwszej. Życzymy samych przyjemnych i wesołych dni w naszej szkole. Kilka zdjęć z uroczystości rozpoczęcia Roku Szkolnego 2014/2015 do obejrzenia w albumie fotograficznym http://wojskazsp.edupage.org/album/?#gallery/262

   

 • Aktualizacja danych

  05.09.2014 Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Występy artystyczne naszych uczniów

  31 sierpnia w niedzielę o godz. 15. 40  możemy podziwiać występy naszych uczniów podczas Gminnych Dożynek w Połomii. Zachęcamy wszystkich do udziału w dożynkach, które odbywają się w dniach od 30 do 31 sierpnia 2014r.

 •   

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się       1 września o godz 9.00. Msza Święta w kościele parafialnym o godz. 8.00.

 • Co nas czeka w nowym roku szkolnym?

  Zachęcamy do zapoznania się z Listem Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej skierowanego do Dyrektorów szkół i przedszkoli.  List_dla_Dyrektorow_szkol_i_przedszkoli.pdf        Warto również przeczytać listę  zmian dotyczących uczniów i rodziców w roku szkolnym 2014/2015 i latach następnych.  Lista_usprawnien.docx

 • Drodzy Rodzice/ Opiekunowie!

  Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom

   „Wyprawka szkolna”.

  W roku szkolnym 2014/2015 programem objęci są uczniowie klas: 2,3 i 6 szkoły podstawowej. Oraz uczniowie:
  1) słabowidzący,
  2) niesłyszący,
  3) słabosłyszący,
  4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej

  – posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

  A także uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie
   z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015
  do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

   

  UWAGA!!! Programem obejmuje się również dzieci, które mają trudną sytuację materialną,
   w trudnych sytuacjach życiowych itp. Prosimy o opisanie sytuacji dziecka (rodziny).

   

  Co należy zrobić aby otrzymać zwrot za książki?

  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników realizowana będzie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

   

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć -zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie
  o wysokości dochodów;

   

  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

   

  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnosprawnością do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

   

  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe 539zł netto (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) we wniosku należy napisać uzasadnienie.

   

  Załączone zaświadczenia obejmować powinny dochody z miesiąca

   poprzedzającego złożenie.

   

  2. Dostarczyć imienną fakturę za zakupione podręczniki (dane dziecka i szkoły)

   

  *Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.

  Termin składania wniosków podany zostanie po ustaleniu Wójta Gminy Tworóg jednakże jest to zazwyczaj początek września (ok 10 września).

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się w Szkole Podstawowej w Wojsce 27 czerwca 2014 r. o godz. 9.00.

  Zapraszamy również uczniów wraz z rodzicami o godz. 8.00 na uroczystą mszę świętą kończącą rok szkolny do kościoła w Wojsce.

 • DZIĘKUJEMY

  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w roku szkolnym 2013/2014 pomagali i przyczynili się do uatrakcyjnienia pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce

  Oto lista naszych darczyńców:

  • Państwo Ilona i Andrzej Dressler
  • Pani Magdalena Sobiech
  • Państwo Olga i Grzegorz Stępień
  • Państwo Regina i Jerzy Ziaja
  • Pani Teresa Chęcińska (Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
  • Pan Jan Siwiec
  • Państwo Anita i Andrzej Pysik
  • Państwo Sylwia i Jarosław Stańko
  • Bank Spółdzielczy w Tworogu
  • Pan Andrzej Lachowicz
  • Państwo Anna i Zbigniew Lachowicz
  • Państwo Grażyna i Waldemar Busek
  • Państwo Klaudia i Damian Busek
  • Państwo Stella i Mariusz Kaschuba
  • Państwo Mariola i Dawid Popielarz
  • art studio oho Adam Pyrek
  • Państwo Joanna i Grzegorz Niesiołowski
  • Panu Stanisławowi Zającowi - Dyrektorowi Centrum Kultury Śląskiej Pałac w Nakle Śląskim
  • Paniom z Żędowic
  • Państwo Karolina i Jacek Świerk
  • Państwo Beata i Damian Skrabania
  • Państwo Teresa i Romuald Zientek
  • Państwo Agnieszka i Tomasz Czarnik
  • Państwo Jolanta i Józef Strzyż
  • Państwo Grażyna i Marian Kotyczka
  • Państwu Gabriela i Józef Kaminiorz
  • Państwo Irena i Krystian Pigulla
  • Państwo Małgorzata i Grzegorz Krawczyk
  • Państw Brygida i Dariusz Szkolik
  • Państwo Brygida i Adrian Miś

   

 • List do uczniów

  Zapraszamy do przeczytania LISTU RZECZNIKA PRAW DZIECKA zachęcającego do bezpiecznego spędzania wakacji  http://www.brpd.gov.pl/wystapienia/list_2014_06_18.pdf

 • 26.06.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu Wycieczka do opolskiego Zoo.

 • Projekt unijny zakończony

  W czerwcu zakończyliśmy realizację projektu unijnego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych". W ramach tego projektu uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w różnych zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły. W bogatej ofercie zajęć prowadzonych dla uczniów klas I-III znalazły się zajęcia: plastyczne, taneczne, teatralne, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji. Zdjęcia do obejrzenia w albumie fotograficznym.

 • Wykaz podręczników szkolnych na rok 2014/2015

  W zakładce PODRĘCZNIKI  SZKOLNE znajduje się wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

  https://wojskazsp.edupage.org/text4/?

   

 • Kiermasz Używanych Podręczników

  W środę 25 czerwca 2014 roku od godziny 8.00 do 13.00  biblioteka organizuje Kiermasz Używanych Podręczników.

  Wszyscy chętni będą mogli kupić lub sprzedać używane podręczniki zgodne z obowiązującą podstawą programową. Prosimy o dostarczenie podręczników do biblioteki szkolnej do dnia 24 czerwca ( wtorek)

  Do podręczników należy dołączyć kartkę z następującymi informacjami:

  ·      Imię i nazwisko sprzedającego, klasa

  ·      Tytuł podręcznika

  ·      Cena podręcznika

  Podręczniki przeznaczone do sprzedaży:

  ·      Wycenia uczeń z rodzicami ( cena nie powinna być wyższa niż 70% wartości nowej książki)

  ·      Podkreślenia i zapiski w podręczniku należy usunąć

  ·      Ewentualne zniszczenia naprawić

        Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Wojsce ul. Szkolna 12 Tworóg
  42-690 Wojska ul.Szkolna 12
 • 032-2857527

Galeria zdjęć